Ιδέες, σχόλια, παρατηρήσεις

Γιατί η ανθρώπινη επικοινωνία μπορεί να γίνει εκρηκτικά συναρπαστική